Juridische informatie & Uitsluiting van aansprakelijkheid

Exploitant van deze website

Fischis kwaliteitsskisschool
Christoph en Tanja Fischbacher
Dorfstraße 130
A-5542 Flachau
Oostenrijk

Tel. +43 664 / 20 30 897
E-mail: info(at)fischis-skischule.at

Autoriteit volgens de ECG

Districtsregering St. Johann im Pongau

Registratienummer

FN335409z

BTW-nummer

ATU65880816

Belastingnummer

154/9402

Rechtsbevoegdheid

St. Johann im Pongau

Concept, ontwerp, programmering en implementatie

Waldhart Software GmbH
 www.waldhart.at
 software(at)waldhart.at

Waldhart Software is gespecialiseerd in software voor skischolen en TYPO3 websites met een geïntegreerd winkelsysteem. Talloze skischolen en outdoorbedrijven uit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië behoren tot onze referenties.

Fotoverantwoording

TVB Flachau
Shutterstock.com
Alfred Pfennich, Eben/Pg.
Privé

Bankgegevens

Bank: Sparkasse Flachau
Bankcode: 20404
Rekeningnummer: 41056714
IBAN: AT352040400041056714
BIC: SBGSAT2SXXX 

 

Inhoud van het online aanbod

De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de actuele staat, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn per definitie uitgesloten, tenzij tegen de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen in het geval van kracht zijn, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn, om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites is geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de externe ingevoerde informatie in gastenboeken, discussieforums, en mailinglijsten die door de auteur zijn gemaakt. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming

Voor zover de internetaanbieding de mogelijkheid biedt om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adresgegevens) in te voeren, voert de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis in. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruik zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies verzamelde gegevens over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt doorgegeven aan server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te beoordelen en rapportages over de website samen te stellen voor de exploitant van de site en voor de uitvoering van andere diensten die zijn verbonden aan het gebruik van de website. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkele geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installatie van cookies door een instelling in uw browsersoftware voorkomen, maar wij moeten u er in dat geval op wijzen dat sommige functionaliteit van deze website mogelijk niet meer volledig functioneel is. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking door Google van over u geregistreerde gegevens op die hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.

Rechtskracht van deze ontheffing van aansprakelijkheid

Deze ontheffing van aansprakelijkheid moet gezien worden als een deel van de internetaanbieding waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Voor zover delen of aparte formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende wetgeving, blijven de andere delen van het document, hun inhoud en hun geldigheid, ongewijzigd.