Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie voor uw bestelling

Wanneer er in een groep minder dan 4 deelnemers overblijven, behouden wij ons het recht voor om groepen te combineren of het aantal lesuren te verminderen.

We behouden ons het recht voor om elke online boeking op elk moment te annuleren.

Herhaald wisselen van skileraren is, als gevolg van de flexibele organisatie, mogelijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken die tijdens of voor de skilessen gebeuren. Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursisten.

Restitutie wegens letsel of ziekte alleen met medische bevestiging. Alleen ongebruikte dagen (verschil) worden terugbetaald.

Bij uitval van de cursus door de weersomstandigheden (overmacht) worden deze niet ingehaald. Privécursussen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar! Ongebruikte cursusdagen vervallen!

Alle leveringen en diensten van de skischool op basis van online bestellingen via internet of andere online diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Boekingswijzigingen

Voor boekingswijzigingen wordt ter plaatse € 20 wijzigingskosten in rekening gebracht.

Inhoud van het online aanbod

De skischool/skiverhuur (hierna "auteur" genoemd) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de actuele staat, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn per definitie uitgesloten, tenzij tegen de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen in het geval van kracht zijn, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn, om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites is geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de externe ingevoerde informatie in gastenboeken, discussieforums, en mailinglijsten die door de auteur zijn gemaakt.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Boeking en reservering van ski- en snowboardlessen

Het gebruik van liften is niet inbegrepen in het cursusgeld. Lestijden die wegvallen omwille van uitval van de kabelbaan en liften worden door de ski- & snowboardschool niet ingehaald.

Huur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor de correcte teruggave van het materiaal tot het bedrag van de verkoopwaarde van het gehuurde product.

De verhuurder heeft het recht zekerheid te eisen in de vorm van een borgstelling van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of een borgsom. Het overleggen van een borg geldt niet als mogelijke aankoopprijs voor de uitrustingsonderdelen.

Betaling

Creditcardbetalingen ten gunste van de skischool worden geïnd door TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Zwitserland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT verschijnt als TREKKSOFT TOUR BOEKING op uw creditcardafschrift. Het domein waarin u uw betaling invoert en verwerkt, is eigendom van TREKKSOFT en wordt beheerd door TREKKSOFT. Stuur een e-mail naar support@payyo.ch voor alle vragen over uw creditcardbetalingen en terugboekingen.

Rechtsbevoegdheid, Plaats van uitvoering en Rechtskeuze

Plaats van uitvoering is de centrale locatie van de skischool/skiverhuur. De bevoegde rechtbank in het hoofdkantoor van de centrale vestiging van de skischool/skiverhuur is verantwoordelijk voor alle geschillen. Hier geldt het Oostenrijkse recht. De contracttaal is Duits.